Sidor

måndag 11 oktober 2010

Det Progressiva USA

Det Progressiva USA: "– skickat med Google Verktygsfält"

Du sköna nya flyktingpolitik


ILLUSTRATIONER: SARAH HIRANI

TEXT: EMMA ELENORASDOTTER

MANA Antirasistisk tidskrift #2 2010
WWW.TIDSKRIFTENMANA.SEDu sköna nya flyktingpolitik

”Det blir bara värre och värre, flyktingpolitiken har hårdnat något fruktansvärt. Många som arbetat i 20-30 år ger upp av den här politiken”, säger Anita Dorazio. Hon är 74 år och sedan decennier verksam i organisationer som Läkare i världen, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd och nu också i nystartade Etikkommissionen. Hon talar med hög och klar röst i telefonen.
– Vad var Berlinmuren mot de gränser vi har idag, i och kring Europa? Man är helt och fullt och kallt med på att hålla folk utanför, med eller utan asylskäl. Det handlar om en konjunkturbaserad reglering av vilka som släpps in, i total avsaknad av etik och moral.
Hon säger att det är just det som måste in i tänkandet kring flyktingfrågorna: Moral. Etik. Humanitet.
Men det är svårt att se hur det ska gå till. Den svenska parlamentariska makten hänger i hasorna på EU, med dess allt hårdare ideologiska strömningar och invandringspolitiska praktik.
Och oavsett om höger- eller vänsterkoalitioner regerat de senaste decennierna har man fortsatt att strama åt asylpolitiken. Att vilja påverka utvecklingen genom att rösta innebär även i år ett val mellan Socialdemokraternas eller Moderaternas allianser. Och även om två partier, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, faktiskt ser en gränslös värld med fri in- och utvandring som målet, är gapet stort till den politik som samarbetspartnern Socialdemokraterna tidigare har fört.
Finns det något hopp för en vändning i flyktingpolitiken om det blir ett regeringsskifte?
– Det har aldrig funnits en regerande vänsterkoalition som hanterat de här frågorna, säger Kalle Larsson, Vänsterpartiets flyktingpolitiska talesperson. Det har varit enbart Socialdemokraternas flyktingpolitik i de tidigare regeringarna, men den här gången kräver vi ett samarbete. Och vi är numera överens om att den nuvarande flyktingpolitiken är för hård.
Kalle Larsson talar även han om den nuvarande flyktingpolitiken som rättsvidrig och konjunkturbaserad.
– Vi behöver en betydligt öppnare prövningsprocess där man tror på fler uppgifter som asylsökande ger. Bara de som inte har några skyddsskäl alls ska få avslag, efter en rättssäker prövning, säger Kalle Larsson.

SOCIALDEMOKRATERNAS FLYKTINGPOLITIK
Socialdemokraternas integrationspolitiska talesperson, Luciano Astudillo, säger att diskussionerna om hur politiken ska föras inte har landat än, men han tror inte på fri invandring, säger han med eftertryck.
– Vi vill ha en reglerad invandring. Det är retoriskt att säga att vi ska öppna gränserna helt. Det går inte.
Ja, är snacket om öppna gränser bara tom retorik? Är det överhuvudtaget möjligt att öppna gränserna?
– I en rättvis värld behöver ingen fly, säger Miljöpartiets Bodil Ceballos. Vi måste jobba på alla fronter, med freds- och konfliktlösning, rättvis handel, bistånd och migrationspolitik.
Hon är hoppfull och talar om Socialdemokraterna som ”inte lika illa som tidigare”.
– Jag känner ett väldigt stöd ifrån socialdemokrater ute i landet. Det finns ju de som tycker som Sverigedemokraterna, men det finns fler som har en global solidaritetskänsla i ryggraden.
Men Luciano Astudillo säger att Socialdemokraternas politik inte har förändrats särskilt mycket.
– Det finns en felaktig bild av den socialdemokratiska flyktingpolitiken. Vi har alltid sett det som viktigt att det finns möjlighet till skydd.

LAGEN KONTRA TOLKNING
Men det är inte den tidigare politiken som de aktiva inom asylrättsorganisationerna vill diskutera, utan nuet. De upprepar: Om lagen följdes och inte, som nu, bryts eller tolkas på hårdast möjliga sätt skulle situationen vara en helt annan.
– Det är tolkningen som är problemet, inte lagen, säger Catherine Laska som är aktiv i nätverket Ingen människa är illegal.
Hon ger exempel på kvinnor som utvisats till Afghanistan, trots att man erkänt att väpnad konflikt råder i landet. Migrationsverket hänvisar till intern migration.
– Som om de bara kunde flytta till Kabul och vara säkra där.
Också Anita Dorazio säger att lagen i sig ger utrymme för att människor som utsatts för svår förföljelse ska få stanna, men att den inte följs. Hon ger exempel efter exempel på människor ”svårt cancersjuka, döende gamla, apatiska barn” som bedömts som ”transportabla” och skickats iväg från Sverige. Hon talar om en asylrättslig katastrof där alla resurser går till att försöka stoppa de mest omänskliga avvisningarna. Igen och igen upprepar aktivisterna att lagen måste följas.
– Asylärendena handlar om politik och har ingenting att göra med det vanliga rättssystemet!, utropar Anita Dorazio.
Bodil Ceballos, som är jurist i botten, pekar på problem i lagtexten som möjliggör alltför snäva tolkningar. Hon säger att definitionen av intern väpnad konflikt måste ses över, och att man redan kommit överens med Socialdemokraterna om att göra det. Det, tillsammans med en ändring i lagtexten om asylskäl på grund av ”synnerligen ömmande omständigheter”, är vad som behövs för att lagen ska hålla måttet, menar hon. Texten ska ändras till ”särskilt ömmande omständigheter”.
– Det är en jättestor juridisk skillnad mellan ”synnerligen” och ”särskilt”, säger hon. ”Synnerligen” ger utrymme för en mycket hårdare bedömning. De apatiska barnen skulle till exempel passera utan problem om det stod ”särskilt” i lagtexten.

BEDÖMNINGARNA KVARSTÅR
Kalle Larsson säger att om det nuvarande förhållandet mellan de som får avslag och de som får stanna vändes, du skulle ungefär 70 procent av alla som söker asyl få uppehållstillstånd. Det tror han kan vara en rimlig fördelning.
Det första steget mot fri in- och utvandring är alltså att få ner avvisningarna till lite mindre än hälften, för att de mest skyddsbehövande ska få stanna. Men inte ens med en sådan ”snäll” politik kommer man ifrån bedömningsmomentet. Ekonomiska flyktingar är ett exempel på en grupp som även fortsättningsvis skulle stoppas på grund av bristande skyddsskäl, och det är oklart hur man ska kunna dra gränsen mellan dessa och klimatflyktingar.
Som det är nu ska människor som drabbats av naturkatastrofer få skydd enligt en särskild regel som nästan aldrig tillämpas. Men hur ska man se på flyktingar vars jordar blivit obrukbara när vattennivån sakta höjts? På människor som blir fattigare och fattigare i takt med att deras fiskeområden utfiskas av större företag och båtar från andra länder?
Ett annat problem som kommer att kvarstå är åldersbedömningarna av personer som uppger sig vara under 18 år. Asylrättsaktivister är kritiska till att man använder sig av metoder som röntgen av handleder för att avgöra ungdomars ålder.
– Vänsterpartiet har kritiserat metoder som tandröntgen och liknande eftersom det är integritetskränkande. Men att människor, om deras fall får en rimlig prövning, ändå skulle vara så motiverade att de ljuger om sin ålder ser jag inte som särskilt troligt. Utgångspunkten måste vara att personer är så gamla som de säger. Man måste överhuvudtaget trå på fler uppgifter och handlingar än vad man gör.
Men att Vänster- och Miljöpartiet får bestämma helt själva över invandringspolitiken ser Kalle Larsson som föga troligt. Och även om Socialdemokraterna mot förmodan skulle låta samarbetspartierna ta över frågan inför nästa mandatperiod, ligger förslagen betydligt närmare den nuvarande politiken än de radikala visionerna om öppna gränser.


Working Class Hero

Working Class Hero: "– skickat med Google Verktygsfält"

torsdag 23 september 2010

Det blir fyra tuffa årIllustration: Jan-Åke Eriksson

Ett rasistiskt parti har tagit plats i riksdagen. Alliansen kan behålla regeringsmakten med Sverigedemokraterna som vågmästare. Miljöpartiet föreslår i stället en samlingsregering mot SD.
Lars Ohly pratade på valnatten om utomparlamentarisk kamp och vägrade gå in i samma sminkloge som Jimmie Åkesson. Ett bättre ställningstagande än Miljöpartiets, om det följs upp i handling.
Vi har ett samhälle där djupa, främst ekonomiska, hierarkier sammanfaller med etniskt ursprung och medborgarskap. Kampen mot rasismen är en ekonomisk strid mot klassklyftor. Då fungerar det inte att regera ihop med alliansen och kompromissa fram ökade klyftor.
SD har inte uppfunnit rasismen. SD valdes in i riksdagen på ett partiprogram som syftar till att fördjupa redan existerande rasistiska klyftor. Men är oskyldiga till den politik som förts tidigare. En samlingsregering bestående av alla äldre partier, som haft riksdagen i fred från bruna partier i 100 år utan att lyckas skapa ett samhälle utan rasism, är ingen lösning.
Det är inga hemligheter att utländsk härkomst eller påbrå gör det svårare att få arbete, attraktiv bostad eller banklån. Eller att det leder till sämre behandling från myndigheter och lägre beviskrav för att dömas i domstol.
Medborgarskap är dock en hårdare rasistisk markör än bara ursprung.
I filmen Jag tycker inte om att städa toaletter berättar papperslösa latinamerikaner om sina illegala liv i Sverige och hur de utnyttjas som billig arbetskraft.
Arbetsköparen är nästan alltid en svensk medborgare med bakgrund i samma ursprungsland. ”De här personerna som kommit hit tidigare anser att de är bättre än vi.
Och det borde vi undvika – att bli som de. De har löst sina ekonomiska problem, men sina identitetsproblem kommer de aldrig att lösa”, berättar en papperslös arbetare.
Rasism är inte något som bara utnyttjas för att klättra i en hierarki mellan svenskar och invandrare.
Sverigedemokraterna har i valet också lyckats spela på spänningar mellan olika invandrargrupper. Genom att angripa islam och föra valkampanj hos kristna eller sekulariserade invandrargrupper, har partiet vunnit röster i bland annat Södertälje.
En majoritet av Sverigedemokraternas väljare har ändå helsvenskt ursprung. När jag kollar röstsiffrorna i min hemstad Enköping, och ser att partiet ökat mest i bostadsområden med främst arbetarbefolkning, är det lätt att se att det finns identitetsproblem som behöver lösas.
I stället för att rösta med identiteten ”arbetare” har folk röstat med identiteten ”svensk”. Med ökade klassklyftor under alliansregeringen ger identiteten ”svensk” chansen att få mer av kakan från de som har identiteten ”icke-svensk”.
Identiteten ”arbetare” nämndes inte i den rödgröna regeringsplattformen. Visserligen föreslogs några reformer som skulle ge arbetare mer av kakan, men inte något om omfördelning från kapital till arbetare. På så sätt blev SDs alternativ mer konkreta, omfördelning från invandrare till svenskar.
Så nu väljer vi utomparlamentarisk kamp. Sverigedemokraterna och rasism är aldrig något rumsrent. Vi fortsätter ta kampen mot rasisterna, både på gatan och i parlamentet, men även mot den allianspolitik som göder SD.
Fackligt agerar vi mot arbetsköpare som utnyttjar arbetare, med eller utan papper. I våra bostadsområden organiserar vi oss som hyresgäster. Finns inga bostäder organiserar vi oss som husockupanter.
Vi gömmer våra papperslösa bröder och systrar undan utvisningar. Det kommer att bli fyra tuffa år, men vi löser våra identitetsproblem bäst tillsammans.

Mattias Pettersson

fredag 17 september 2010

Cecilia Persson

Psalmforum

Psalmforum: "– skickat med Google Verktygsfält"

GUD ÄR STÖRRE

Benådade ögonblick
de kommer från ingenstans
när ljuset flämtar
orden tystnar
människor lider hela tiden

Lägg dig ner i parken
gå avsides
låt din blick följa molnen
vad finns det att begära
av fjärmat liv

Gud är större
Hans väg
är en stig
en våg som vänder haven


GE DINA DAGAR MENING

Du får själv ge dina dagar mening
Gud talar ett annat språk
Gud kan man inte begära
i samvetslöshet

Nåden kommer som en vän
som själens lyckotecken
Guds händer kastar din sten i havet
tålamod kräver mod
böja sig ner och inte gå av

Det är vackert att vara människa
våga möta Gud som det är
i allt som lever och finns
Guds händer kastar din sten i havet
när du släpper taget

© Cecilia Persson 0

Litenupplaga.se - Spännande böcker i liten upplaga

Litenupplaga.se - Spännande böcker i liten upplaga: "– skickat med Google Verktygsfält"

onsdag 28 juli 2010

Av: GERRY NORBERG Socialdemokrat

Det är inte brist på pengar som är hotet mot Kulturskolan i Falkenberg

Svar på Ingemar Johanssons inlägg den 24 juli.

Det är beklagligt att Ingemar ljuger när han svarar Dahn Persson angående Kulturskolan.
Ingemar skriver "I liggande budget har majoriteten och oppositionen samma summa för kulturskolan". Detta påstående är lögn.
Frågan är om Ingemar har bemödat sig att läsa oppositionens budgetförslag för år 2010. I vårt förslag står det "Musik, dans och teater är viktiga delar i barns och ungdomars vardag. Därför vill vi inte göra några besparingar i Kulturskolan."
Vårt förslag avslogs, i november 2009, av Centern, Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Aktiv politik. Kulturskolan skulle minska sina kostnader med två miljoner kronor.
När kommunens bokslut för år 2009 var klart fanns det ett överskott på mer än 100 miljoner.
Det är inte brist på pengar som gör att Kulturskolan ska spara. Jag vet inte varför besparingen ska drivas igenom, majoriteten har aldrig varit intresserade av en offentlig diskussion i frågan. Jag hoppas att det inte är kulturfientlighet som styr.
Vi försöker inte "köpa väljare" som du skriver, genom att lova att slopa avgiften till Kulturskolan. Detta är ett löfte som vi har givit sedan valet år 2002 och som vi hoppas infria efter valet i år. Ekonomiskt är det småpengar för kommunen, men avgiften är kännbar för barnfamiljerna.
GERRY NORBERG
Socialdemokrat

Nu vill Ryssland kasta ut Windows, och Google - IDG.se

Nu vill Ryssland kasta ut Windows, och Google - IDG.se: "– skickat med Google Verktygsfält"

tisdag 27 juli 2010

BP's plan seem to be pretty simple.


BP's genocide plan
for Gulf of Mexico fishermen

With a big assist from the FedNazis 


BP's plan seem to be pretty simple.

Chronically disable and kill Gulf of Mexico fishermen so they are easier to fight later when the legal battle over the damages start.

Exxon did the exact same thing in Alaska.

Maybe the first time, it was an accident (but I doubt it.)

Now it's deliberate - and the FedNazis are letting it happen.

Speak out. This is cold blooded murder.

Details:

Click here for more information

 

Av Michael Jenselius

Här är Firefox nya lösning för flikar

An Introduction to Firefox's Tab Candy from Aza Raskin on Vimeo.


http://www.idg.se/2.1085/1.332018/har-ar-firefox-nya-losning-for-flikar

lördag 24 juli 2010

Chemtrail spraying plane

Chemtrails don't exist


I've always wondered why no one ever flew above a chemtrail spraying plane to document exactly what they're doing.

It's pretty obvious from the ground what they're doing, but some people are as dense as logs.

Finally, here it is

This is not normal engine exhaust.

They are spraying something and they have the ability to turn it on and off at will, something you clearly can't do with engine exhaust.

What are they spraying?

Why?

Who is doing it and on what legal authority?

How much is this costing us? (because rest assured we are paying for it.)

Finally, why and how has this vast program been kept "secret" for so many years?


torsdag 22 juli 2010

Av: Helena Gustavsson


Bild: Helena Gustavsson

Att förverkliga en galen dröm

Född i Tel Aviv men en av Israels starkaste kritiker. Politiken har alltid spelat en stor roll i Dror Feilers liv – och i hans musik. Kampen för Gaza fortsätter trots attacken mot Freedom Flotilla. ETC Stockholm träffar honom när han packar inför nästa resa.

http://stockholm.etc.se/30496/att-foerverkliga-en-galen-droem/

The secret history of our downfall

The secret history of our downfall: "– skickat med Google Verktygsfält"

onsdag 21 juli 2010

Av: Anders Jalakas

Arbetaren granskar Svenskt Näringslivs bluffundersökning

 Svenskt Näringslivs årliga presentation av det lokala företagsklimatet får stort genomslag i media och kan få lokala politiker med arbetslöshet på dagordningen att sätta morgonkaffet i vrångstrupen. Men ”företagsklimatet” tycks i själva verket inte ha någon betydelse alls för arbetslösheten.

http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20100721-12

Vems trygghet talar vi om? — Arbetaren

Vems trygghet talar vi om? — Arbetaren: "– skickat med Google Verktygsfält"

söndag 18 juli 2010

AIUK : Gaza: Blockade 'Easing' not enough, say leading NGOs, as EU's Baroness Ashton visits

AIUK : Gaza: Blockade 'Easing' not enough, say leading NGOs, as EU's Baroness Ashton visits: "– skickat med Google Verktygsfält"

Krigsförbrytare

Ur kapitlet "KRIGSFÖRBRYTARE" i boken "Ögonen i Gaza" av MADS GILBERT och ERIK FOSSE

På mina resor genom Israel och i det ockuperade Palestina får jag ofta en känsla av att israelerna lever i en värld som skiljer sig helt och hållet från vår. Det självrättfärdigande självförsvaret är allestädes närvarande. Segregationspolitiken praktiseras i öppen dager och utan några skamkänslor, som om det är så det ska vara. De omfattande kontrollerna vid otaliga "check points", den höga, nakna och förfärliga muren, den utbredda militariseringen och beväpnandet av det israeliska civilsamhället, åtskillnad vad gäller i stort sett alla rättigheter, liksom det ständiga utvidgandet av ockuperat land genom talrika nya, olagliga kolonier - allt detta är organiserat med pinsam exakthet och en nästan outhärdlig arrogans.
Jag begriper inte att så många kan undgå att se den fundamentala orättvisa och omänskliga organisationen i det egna samhället.
Men den aggressiva retoriken mot alla som kommer med kritiska invändningar biter tursamt nog inte på alla.

Se Finkelstein, Norman G: Beyond Chutzpah. On the Misure of Anti-Semitism and the Abuse of History, Verso 2005.

Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism & the Abuse by Norman Finkelstein - Powell's Books

Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism & the Abuse by Norman Finkelstein - Powell's Books: "– skickat med Google Verktygsfält"

Freegaza - Rapport från journalister ombord på Mavi Marmara

Freegaza - Rapport från journalister ombord på Mavi Marmara: "– skickat med Google Verktygsfält"

fredag 16 juli 2010

Möjligheternas land - min vision för Sverige - Mona Sahlin - Bokus bokhandel

Möjligheternas land - min vision för Sverige - Mona Sahlin - Bokus bokhandel: "– skickat med Google Verktygsfält"

Av: Mona Sahlin

Boken om framtiden”Det är viktigt att få tala till punkt. Att få förklara inte bara vad man tycker utan också varför man tycker som man gör. Att få berätta vilka händelser, vilka fakta eller möten med människor som gjort att man utvecklat sin ståndpunkt.

I min politiska roll hinner jag sällan med det. Det finns alltid en tidsram att förhålla sig till, ett ämne, en given publik, ett tv-team. Ofta förväntas vi politiker säga vad vi tycker på en minut i en debatt eller ett klipp i en nyhetssändning. Jag gillar den utmaningen – men de längre resonemangen behövs också i politiken.

Jag vill berätta varför jag landat i de uppfattningar jag har. Vad jag brinner för och vilka erfarenheter som format mig som ledare. Vad jag och mitt parti Socialdemokraterna vill ändra på – och hur det kan förändra Sverige. Därför har jag under våren tagit mig tid att skriva. Den här boken ska ses som ett inlägg i svensk politisk debatt år 2010.

Här ger jag en fylligare bakgrund till mina argument. Och här beskriver jag min dröm för Sverige som ett möjligheternas land för alla. När vi ett tiotal år framåt i tiden ser på vårt land, hur det då har blivit, hur livschanser och möjligheter är spridda i befolkningen – då kommer vi att se åren 2010–2014 som utslagsgivande. Om detta är jag övertygad. Därför säger jag att vi står inför ett ödesval hösten 2010."
 
- ur förordet till Mona Sahlins bok Möjligheternas land

http://www.socialdemokraterna.se/Media/nyheter/Boken-om-framtiden/

onsdag 14 juli 2010

Av: Jon Weman

”Deras politik dödade min son”

 

 

 

 

 

 

Marja-Lena Paiköös son utförsäkrades efter årsskiftet. Han blev deprimerad och begick senare självmord. FOTO: Anna Ernius

Enbart i Skaraborgsområdet har minst två tidigare sjukskrivna tagit sina liv under året. I en undersökning av nätverket Resurs hade nära 5 procent försökt begå självmord. Men Försäkringskassan har inte gjort några egna undersökningar av hur utförsäkringarna påverkat de drabbades psykiska hälsa.

http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20100714-13  

tisdag 13 juli 2010

Kristian Lundberg berättar om bokskandalen - Kultur & Nöjen - Sydsvenskan - Nyheter dygnet runt

Kristian Lundberg berättar om bokskandalen - Kultur & Nöjen - Sydsvenskan - Nyheter dygnet runt

Thure Jadestig - Socialdemokraterna

Thure Jadestig - Socialdemokraterna

Humanismen – ett värn mot extremism

Humanismen – ett värn mot extremism

Av: Torbjörn Lundquist


På känslomässiga grunder
I sitt svar till Rolandh Nilsson i HN den 10 juli är kultur- och fritidsnämndens ordförande Harald Lagerstedt (C) ute på vanskliga vägar. Han gör samma misstag som förvaltningschef Mircea Nitescu: ifrågasätter den av Varbergs kommun ofta anlitade revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers grundliga, objektiva och seriösa utredning. Lagerstedt beskyller revisorerna för “stora ord och långtgående slutsatser.”
DET ÄR SANNERLIGEN förmätet att kritisera en revisionsrapport för att den inte stämmer överens med ens förutfattade meningar. Tycker Lagerstedt att Varbergs kommun ska anlita en ny revisionsfirma som granskar PricewaterhouseCooper?
Han påpekar också: “Världen är inte alltid så okomplicerad som vi skulle önska och det är lätt att skapa sig en förenklad bild av vad man hör och läser utan att ha alla fakta. Vi har alla därför ett ansvar att inte låta känslorna skena iväg med oss när det gäller så viktiga saker som människors arbetsmiljö eller en persons uppdrag att leda en förvaltning.”
Men just detta är vad många tyvärr har gjort. På förmodligen känslomässiga grunder har de tagit ställning FÖR en chef och MOT den icke-privilegierade majoriteten av förvaltningens personal.
Harald Lagerstedt finner det anmärkningsvärt att Kaj Berntsson (S) “...med tanke på att han i sin egenskap av kommunfullmäktiges andre vice ordförande faktiskt representerar arbetsgivaren” har uttalat sig om kultur- och fritidschefen.
Även Harald Lagerstedt representerar arbetsgivaren. “All personal” är nyckelbegreppet. Skillnaden mellan Lagerstedt och Berntsson är att den sistnämnde tar klar ställning för den plågade delen av personalen.
TORBJÖRN LUNDQUIST

Välgörenhet är en nidbild - Ordet är fritt - www.hn.se

Välgörenhet är en nidbild - Ordet är fritt - www.hn.se

Helle Klein | Ledarkrönika | Ledare | Aftonbladet

Helle Klein Ledarkrönika Ledare Aftonbladet

IS THERE ANY 'WALLACE' LEFT IN DEMOCRATIC PARTY?

WHEN THE AMERICAN VP WAS PROGRESSIVE

Mario Savio: Sproul Hall Steps, December 2, 1964

fredag 9 juli 2010

VIDEO: Target Tehran? Israel, US 'Prepare to Attack Iran'

VIDEO: Target Tehran? Israel, US 'Prepare to Attack Iran'

Fegt, elakt och odemokratiskt - Ordet är fritt - www.hn.se

Fegt, elakt och odemokratiskt - Ordet är fritt - www.hn.se: "– skickat med Google Verktygsfält"

The State of the Union

The State of the Union

Android knappar in ytterligare på Iphone - IDG.se

Android knappar in ytterligare på Iphone - IDG.se

Se upp - Googles Street View-bilar är tillbaka - IDG.se

Se upp - Googles Street View-bilar är tillbaka - IDG.se

Kusligt hologram - Teknik360

Kusligt hologram - Teknik360: "– skickat med Google Verktygsfält"

söndag 20 juni 2010

Av Liza Marklund

Liza Marklund: Hon bryter mot normerna

 Jag ska rösta på Mona Sahlin i valet.
Hon kommer att bli en fantastisk statsminister. En sådan som man är stolt över, en som man pekar på i tidningen inför sina utländska vänner och säger: "Titta, det här är vår statsminister, Mona heter hon, hon är så himla bra!"

http://www.expressen.se/Nyheter/1.2034204/liza-marklund-hon-bryter-mot-normerna

 

 

Skrivet av Anders Utbult

Centerpartiet bittrare än någonsin

Maud Olofsson är i detta klipp ungefär lika bitter som någon som sålt smöret, tappat pengarna och sedan trillat ur riksdagen. Utöver att mena att Miljöpartiet är oliberalt för att de i det rödgröna samarbetet har föreslagt förbättringar i de enligt Olofsson perfekta "valfrihetsreformerna" menar hon att skolor som ska rapportera in storleken på sina vinster är "kommunism".

En annan som fångar Centerpartiets desperation är Jan Berglin:
 

Röda Malmö En blogg med underifrånperspektiv

Skönt att det är över

Hoppas den rojalistiska propagandan slog slint
 
Vilken underbar känsla att vakna upp till en ny dag och veta att prinsessbröllopet är över. Det är faktiskt över nu! Visserligen kommer media att fortsätta älta allsköns meningslösa detaljer ännu ett tag, men det är bara en tidsfråga innan det ebbar ut och ersätts av den vanliga ointressant personkulten kring kungahuset.
 

Skrivet av Björn Fridén

Juni 20, 2010 - Välfärdens kärna?

NOTIS. Näringsminister Maud Olofsson (C) i senaste partiledardebatten i replikskifte med Maria Wetterstrand (MP):
”Du höjer inte klimatskatterna och lägger pengarna på välfärden, utan du lägger dem på bidrag till dem som inte arbetar.” (anf. 80)
Endast skattepengar som går till de som har ett arbete är välfärd. Tydliga besked.

http://www.alliansfrittsverige.nu/2010/06/juni-20-2010-valfardens-karna.html

Av: Richard Hoagland

A deadly bubble?

Part Two

Richard Hoagland is a scientist who has been a long term critic of secrecy and fraud at NASA.

In this interview, Hoagland talks about the discovery of a massive gas bubble associated with the BP well.

Have I verified this information? No.

What I do know is this:

1. The mainstream new media is focusing on the leak at the drill site and ignoring the oil-leaking fissures surrounding the drill site.

2. They're also ignoring the presence of vast quantities of toxic gas that are being released along with the crude oil.

http://www.brasschecktv.com/page/872.html

fredag 18 juni 2010

Posted by Seth Weintraub

Google Apps share nicely


Google updates Apps sharing capabilities to allow more, yet simplified sharing options.

http://tech.fortune.cnn.com/2010/06/17/google-apps-share-nicely/

Av: Björn A. Borg och Erik Helgeson

ETC.se: Ledare

I över tre år har världen kunnat konstatera att 1,5 miljoner palestinier isolerats i det tätbefolkade ghettot Gaza. Med aktivt stöd av den egyptiska regeringen har staten Israel skurit av Gaza-bornas möjligheter att resa, handla och samverka med omvärlden. Den israeliska militärmakten upprätthåller en regim som hindrar införsel av såväl cement och industrimateriel som kryddor och böcker. Svenska Hamnarbetarförbundets palestinska yrkeskollegor har helt förlorat sina försörjningsmöjligheter inom hamn- och stuverinäringen, och arbetslösheten i Gaza uppgår till närmare 80 procent. Efter de förödande israeliska bombanfallen för ett och ett halvt år sedan, har blockaden omöjliggjort all återhämtning och normalisering.

http://www.etc.se/ledare/

söndag 13 juni 2010

Av: Stig Dagerman

Diktatorisk hysteri i media


När svenska medier löper amok i ambition att få komma hovet och de blåblodiga inpå livet går Zenit in i de dammiga arkiven på Sveavägen. Den 4 november 1950 publicerades Stig Dagermans artikel Sorgens diktatur i Arbetaren. I den beskriver han mediernas hysteriska rapportering efter Gustaf V:s död. En Bernadotte som somnade in vid 92 års ålder satte då hela demokratin ur spel. Vid läsningen kan man stilla begrunda den glädjens diktatur vi nu, precis 60 år senare, står inför då statskassan öppnas för rojalistiskt bröllop.

http://www.arbetaren.se/articles/radar2010069  

Ögonen i Gaza

ÖGONEN I GAZA MADS GILBERT och ERIK FOSSE

Utdrag ur boken "ÖGONEN I GAZA" kapitlet: "BARA HAMASBARN" av ERIK FOSSE sid. 182 ff

Historien visar att omänskliggörande är en förutsättning för att utöva ondska mot andra. När européerna koloniserade Amerika framställdes indianerna som primitiva djur som stod i vägen för civilisationen. I den tyska propagandan på 1930-talet jämfördes judar med skadedjur som måste utrotas. Jag tänkte på filmen om hotellvärden som räddade många tutsier undan massakrerna på 1990-talet. Hutumilisen refererade konsekvent till tutsierna som kackerlackor. I Gaza var etiketten "terrorist" eller "Hamasbarn".
Avhumanisering var en förutsättning för att angripa civila mål i den omfattning som skedde under Israels invasion i Gaza.
Jag tänkte på Europas ansvar. Hade inte Europa i grund och botten accepterat att 1,5 miljoner människor i Gaza försetts med terroriststämpel? Eftersom palestinierna hade röstat på Hamas i valet hade alla blivit terrorister, inte bara i Israels ögon utan även ur Europas och USA:s synvinkel. Genom att stoppa direkta överföringar av pengar till den palestinska självstyrandemyndigheten 2006, verkställde Europa och USA en kollektiv bestraffning av palestinierna i Gaza. Det var viktigare för västländerna att krossa Hamas än att trygga de palestinska barnens liv och uppväxtförhållanden.
Var fanns de europeiska protesterna när Israel inledde blockaden 2008? FN rapporterade kontinuerligt om konsekvenserna av blockaden. Hela världen visste vad som hände.
Massor av enskilda personer reagerade, men inte de amerikanska och europeiska ledarna. USA:s före detta president Jimmy Carter sa i ett tal vid Amerikanska universitetet i Kairo den 17 april 2008 att palestinierna i Gaza utsattes för svält och att de fick färre kalorier i sig per dag än folk i de fattigaste områdena i Afrika.
"Det är ett missdåd, det som nu sker för att straffa folket i Gaza, det är ett brott. Jag tycker att det är groteskt att det kan få fortsätta", sa Jimmy Carter i sitt uttalande. http://www.haaretz.com/news/carter-calls-gaza-blockade-a-crime-and-atrocity-1.244176

De israeliska ledarna måste ha uppfattat att de hade västvärldens stöd när de inledde den omfattande attacken mot civila mål den 27 december 2008. Den kollektiva terroriststämpeln hade redan satts på befolkningen i Gaza. Gränsen mellan vem som var terrorist och vem som var civil hade suddats ut. Den systematiska bombningen av civila mål och polisstationer, morden på politiska ledare, förstörelse av all näringsverksamhet - från fiskebåtar till fabriksanläggningar - visade att alla människor i Gaza skulle drabbas. Och dödandet av barn visade att israeliska ledare och soldater på marken inte längre tog mänskliga hänsyn vad gäller palestinierna.

Läs mer om boken "Ögonen i Gaza" här: http://www.ordfront.se/Bocker/Nyabocker/OgoneniGaza.aspx

Gaza's children أطفال غزة تحت الحصار

Med ögonen på Gaza « Kulturbloggen

Med ögonen på Gaza « Kulturbloggen

Carter calls Gaza blockade a 'crime and atrocity' - Haaretz Daily Newspaper | Israel News

Carter calls Gaza blockade a 'crime and atrocity' - Haaretz Daily Newspaper Israel News

Tearing up the forests

Tearing up the forests

fredag 11 juni 2010

GRITtv: Kathy Kelly: Counter Terror, Build Justice. - GRITtv with Laura Flanders on blip.tv

GRITtv: Kathy Kelly: Counter Terror, Build Justice. - GRITtv with Laura Flanders on blip.tv

Gilad Atzmon - Writings - Humanity vs Tribalism

Gilad Atzmon - Writings - Humanity vs Tribalism

Gilad Atzmon - Writings - Don't Use Violence, we are civilians!!!

Gilad Atzmon - Writings - Don't Use Violence, we are civilians!!!

I am Israel

I am Israel (Documentary Film) English version


http://www.youtube.com/watch?v=b4gymxY2zM8&feature=email

Tuffa ord räcker inte Bildt! | Cogito

Tuffa ord räcker inte Bildt! Cogito

Judar sänder egen båt till Gaza - Världen - www.hn.se

Judar sänder egen båt till Gaza - Världen - www.hn.se

torsdag 10 juni 2010

Lars Bremnes med en sång om Gaza.

Laget sang om Gaza

 

Lars Bremnes med sang om Gaza.
Foto: Terje Bendiksby /Scanpix
 
 
 
 
 
 
 
Musikeren Lars Bremnes ble så opprørt at han bare måtte lage en sang om bombinga.

Det som nå skjer i Gaza opprører mange. Men hva kan man gjøre?
Også musikeren Lars Bremnes har blitt opprørt.
Etter søndagens bombing av grønnsaksmarkedet i Gaza, kastet han seg over gitaren og skrev sangen ”Vegetable market”.
Bildene er tatt av lege Mads Gilbert (som er i Gaza for organisasjonen NORVAC). Det er også bilder fra Scanpix. Obs! Det er sterke bilder.

Her er teksten:

They have very modern weapons
They won´t take too many lives
They have very modern weapons
like a surgeon with his knives
Seeking only military targets
Tell me why they hit the vegetable market

They have very modern weapons
flashes like a new years eve
they have very modern weapons
And they want us to believe
that this was only a military target
tell my why they hit the vegetable market

See the high-tech helicopters
hear the naked stone-age screams
see the small and bloody sandals
So you don´t miss what it means:
Seeking only military targets
Tell my why they hit the vegetable market
 
(Tekst Lars Bremnes)

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.6388724

 

Striden om strejken – Dagens Arena

Striden om strejken – Dagens Arena

Ett populistiskt laboratorium – Dagens Arena

Ett populistiskt laboratorium – Dagens Arena

Google ryter till mot Apples annonsnätverk - IDG.se

Google ryter till mot Apples annonsnätverk - IDG.se

Nu lämnar oljeborrarna olyckshavet - NyTeknik

Nu lämnar oljeborrarna olyckshavet - NyTeknik

Fighting Food Fascism

Fighting Food Fascism

onsdag 9 juni 2010

So many truly brave soldiers and sailors, but we never hear about them in the US news media.

USS Liberty survivoron Gaza relief ship

So many truly brave soldiers and sailors, but we never hear about them in the US news media.Here's one who was on the US navy ship, the USS Liberty, that the Israelis ambushed in 1967, attacking with napalm and machine gunning survivors in the life rafts. Nearly 40 years later, he accompanied the Gaza relief ships and witnessed Israeli government criminality first hand again.


By the way, the cargo on the Gaza relief ships was thoroughly examined in Turkey and Greece before loading.


The professionalism of the Israeli troops? In both cases, our sailor gives them low marks.


In addition to being criminals, they're not even competent military men.

http://www.brasschecktv.com/page/859.html