Sidor

söndag 13 juni 2010

Ögonen i Gaza

ÖGONEN I GAZA MADS GILBERT och ERIK FOSSE

Utdrag ur boken "ÖGONEN I GAZA" kapitlet: "BARA HAMASBARN" av ERIK FOSSE sid. 182 ff

Historien visar att omänskliggörande är en förutsättning för att utöva ondska mot andra. När européerna koloniserade Amerika framställdes indianerna som primitiva djur som stod i vägen för civilisationen. I den tyska propagandan på 1930-talet jämfördes judar med skadedjur som måste utrotas. Jag tänkte på filmen om hotellvärden som räddade många tutsier undan massakrerna på 1990-talet. Hutumilisen refererade konsekvent till tutsierna som kackerlackor. I Gaza var etiketten "terrorist" eller "Hamasbarn".
Avhumanisering var en förutsättning för att angripa civila mål i den omfattning som skedde under Israels invasion i Gaza.
Jag tänkte på Europas ansvar. Hade inte Europa i grund och botten accepterat att 1,5 miljoner människor i Gaza försetts med terroriststämpel? Eftersom palestinierna hade röstat på Hamas i valet hade alla blivit terrorister, inte bara i Israels ögon utan även ur Europas och USA:s synvinkel. Genom att stoppa direkta överföringar av pengar till den palestinska självstyrandemyndigheten 2006, verkställde Europa och USA en kollektiv bestraffning av palestinierna i Gaza. Det var viktigare för västländerna att krossa Hamas än att trygga de palestinska barnens liv och uppväxtförhållanden.
Var fanns de europeiska protesterna när Israel inledde blockaden 2008? FN rapporterade kontinuerligt om konsekvenserna av blockaden. Hela världen visste vad som hände.
Massor av enskilda personer reagerade, men inte de amerikanska och europeiska ledarna. USA:s före detta president Jimmy Carter sa i ett tal vid Amerikanska universitetet i Kairo den 17 april 2008 att palestinierna i Gaza utsattes för svält och att de fick färre kalorier i sig per dag än folk i de fattigaste områdena i Afrika.
"Det är ett missdåd, det som nu sker för att straffa folket i Gaza, det är ett brott. Jag tycker att det är groteskt att det kan få fortsätta", sa Jimmy Carter i sitt uttalande. http://www.haaretz.com/news/carter-calls-gaza-blockade-a-crime-and-atrocity-1.244176

De israeliska ledarna måste ha uppfattat att de hade västvärldens stöd när de inledde den omfattande attacken mot civila mål den 27 december 2008. Den kollektiva terroriststämpeln hade redan satts på befolkningen i Gaza. Gränsen mellan vem som var terrorist och vem som var civil hade suddats ut. Den systematiska bombningen av civila mål och polisstationer, morden på politiska ledare, förstörelse av all näringsverksamhet - från fiskebåtar till fabriksanläggningar - visade att alla människor i Gaza skulle drabbas. Och dödandet av barn visade att israeliska ledare och soldater på marken inte längre tog mänskliga hänsyn vad gäller palestinierna.

Läs mer om boken "Ögonen i Gaza" här: http://www.ordfront.se/Bocker/Nyabocker/OgoneniGaza.aspx

Inga kommentarer: