Sidor

tisdag 13 juli 2010

Av: Torbjörn Lundquist


På känslomässiga grunder
I sitt svar till Rolandh Nilsson i HN den 10 juli är kultur- och fritidsnämndens ordförande Harald Lagerstedt (C) ute på vanskliga vägar. Han gör samma misstag som förvaltningschef Mircea Nitescu: ifrågasätter den av Varbergs kommun ofta anlitade revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers grundliga, objektiva och seriösa utredning. Lagerstedt beskyller revisorerna för “stora ord och långtgående slutsatser.”
DET ÄR SANNERLIGEN förmätet att kritisera en revisionsrapport för att den inte stämmer överens med ens förutfattade meningar. Tycker Lagerstedt att Varbergs kommun ska anlita en ny revisionsfirma som granskar PricewaterhouseCooper?
Han påpekar också: “Världen är inte alltid så okomplicerad som vi skulle önska och det är lätt att skapa sig en förenklad bild av vad man hör och läser utan att ha alla fakta. Vi har alla därför ett ansvar att inte låta känslorna skena iväg med oss när det gäller så viktiga saker som människors arbetsmiljö eller en persons uppdrag att leda en förvaltning.”
Men just detta är vad många tyvärr har gjort. På förmodligen känslomässiga grunder har de tagit ställning FÖR en chef och MOT den icke-privilegierade majoriteten av förvaltningens personal.
Harald Lagerstedt finner det anmärkningsvärt att Kaj Berntsson (S) “...med tanke på att han i sin egenskap av kommunfullmäktiges andre vice ordförande faktiskt representerar arbetsgivaren” har uttalat sig om kultur- och fritidschefen.
Även Harald Lagerstedt representerar arbetsgivaren. “All personal” är nyckelbegreppet. Skillnaden mellan Lagerstedt och Berntsson är att den sistnämnde tar klar ställning för den plågade delen av personalen.
TORBJÖRN LUNDQUIST

Inga kommentarer: