Sidor

måndag 11 oktober 2010

Du sköna nya flyktingpolitik


ILLUSTRATIONER: SARAH HIRANI

TEXT: EMMA ELENORASDOTTER

MANA Antirasistisk tidskrift #2 2010
WWW.TIDSKRIFTENMANA.SEDu sköna nya flyktingpolitik

”Det blir bara värre och värre, flyktingpolitiken har hårdnat något fruktansvärt. Många som arbetat i 20-30 år ger upp av den här politiken”, säger Anita Dorazio. Hon är 74 år och sedan decennier verksam i organisationer som Läkare i världen, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd och nu också i nystartade Etikkommissionen. Hon talar med hög och klar röst i telefonen.
– Vad var Berlinmuren mot de gränser vi har idag, i och kring Europa? Man är helt och fullt och kallt med på att hålla folk utanför, med eller utan asylskäl. Det handlar om en konjunkturbaserad reglering av vilka som släpps in, i total avsaknad av etik och moral.
Hon säger att det är just det som måste in i tänkandet kring flyktingfrågorna: Moral. Etik. Humanitet.
Men det är svårt att se hur det ska gå till. Den svenska parlamentariska makten hänger i hasorna på EU, med dess allt hårdare ideologiska strömningar och invandringspolitiska praktik.
Och oavsett om höger- eller vänsterkoalitioner regerat de senaste decennierna har man fortsatt att strama åt asylpolitiken. Att vilja påverka utvecklingen genom att rösta innebär även i år ett val mellan Socialdemokraternas eller Moderaternas allianser. Och även om två partier, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, faktiskt ser en gränslös värld med fri in- och utvandring som målet, är gapet stort till den politik som samarbetspartnern Socialdemokraterna tidigare har fört.
Finns det något hopp för en vändning i flyktingpolitiken om det blir ett regeringsskifte?
– Det har aldrig funnits en regerande vänsterkoalition som hanterat de här frågorna, säger Kalle Larsson, Vänsterpartiets flyktingpolitiska talesperson. Det har varit enbart Socialdemokraternas flyktingpolitik i de tidigare regeringarna, men den här gången kräver vi ett samarbete. Och vi är numera överens om att den nuvarande flyktingpolitiken är för hård.
Kalle Larsson talar även han om den nuvarande flyktingpolitiken som rättsvidrig och konjunkturbaserad.
– Vi behöver en betydligt öppnare prövningsprocess där man tror på fler uppgifter som asylsökande ger. Bara de som inte har några skyddsskäl alls ska få avslag, efter en rättssäker prövning, säger Kalle Larsson.

SOCIALDEMOKRATERNAS FLYKTINGPOLITIK
Socialdemokraternas integrationspolitiska talesperson, Luciano Astudillo, säger att diskussionerna om hur politiken ska föras inte har landat än, men han tror inte på fri invandring, säger han med eftertryck.
– Vi vill ha en reglerad invandring. Det är retoriskt att säga att vi ska öppna gränserna helt. Det går inte.
Ja, är snacket om öppna gränser bara tom retorik? Är det överhuvudtaget möjligt att öppna gränserna?
– I en rättvis värld behöver ingen fly, säger Miljöpartiets Bodil Ceballos. Vi måste jobba på alla fronter, med freds- och konfliktlösning, rättvis handel, bistånd och migrationspolitik.
Hon är hoppfull och talar om Socialdemokraterna som ”inte lika illa som tidigare”.
– Jag känner ett väldigt stöd ifrån socialdemokrater ute i landet. Det finns ju de som tycker som Sverigedemokraterna, men det finns fler som har en global solidaritetskänsla i ryggraden.
Men Luciano Astudillo säger att Socialdemokraternas politik inte har förändrats särskilt mycket.
– Det finns en felaktig bild av den socialdemokratiska flyktingpolitiken. Vi har alltid sett det som viktigt att det finns möjlighet till skydd.

LAGEN KONTRA TOLKNING
Men det är inte den tidigare politiken som de aktiva inom asylrättsorganisationerna vill diskutera, utan nuet. De upprepar: Om lagen följdes och inte, som nu, bryts eller tolkas på hårdast möjliga sätt skulle situationen vara en helt annan.
– Det är tolkningen som är problemet, inte lagen, säger Catherine Laska som är aktiv i nätverket Ingen människa är illegal.
Hon ger exempel på kvinnor som utvisats till Afghanistan, trots att man erkänt att väpnad konflikt råder i landet. Migrationsverket hänvisar till intern migration.
– Som om de bara kunde flytta till Kabul och vara säkra där.
Också Anita Dorazio säger att lagen i sig ger utrymme för att människor som utsatts för svår förföljelse ska få stanna, men att den inte följs. Hon ger exempel efter exempel på människor ”svårt cancersjuka, döende gamla, apatiska barn” som bedömts som ”transportabla” och skickats iväg från Sverige. Hon talar om en asylrättslig katastrof där alla resurser går till att försöka stoppa de mest omänskliga avvisningarna. Igen och igen upprepar aktivisterna att lagen måste följas.
– Asylärendena handlar om politik och har ingenting att göra med det vanliga rättssystemet!, utropar Anita Dorazio.
Bodil Ceballos, som är jurist i botten, pekar på problem i lagtexten som möjliggör alltför snäva tolkningar. Hon säger att definitionen av intern väpnad konflikt måste ses över, och att man redan kommit överens med Socialdemokraterna om att göra det. Det, tillsammans med en ändring i lagtexten om asylskäl på grund av ”synnerligen ömmande omständigheter”, är vad som behövs för att lagen ska hålla måttet, menar hon. Texten ska ändras till ”särskilt ömmande omständigheter”.
– Det är en jättestor juridisk skillnad mellan ”synnerligen” och ”särskilt”, säger hon. ”Synnerligen” ger utrymme för en mycket hårdare bedömning. De apatiska barnen skulle till exempel passera utan problem om det stod ”särskilt” i lagtexten.

BEDÖMNINGARNA KVARSTÅR
Kalle Larsson säger att om det nuvarande förhållandet mellan de som får avslag och de som får stanna vändes, du skulle ungefär 70 procent av alla som söker asyl få uppehållstillstånd. Det tror han kan vara en rimlig fördelning.
Det första steget mot fri in- och utvandring är alltså att få ner avvisningarna till lite mindre än hälften, för att de mest skyddsbehövande ska få stanna. Men inte ens med en sådan ”snäll” politik kommer man ifrån bedömningsmomentet. Ekonomiska flyktingar är ett exempel på en grupp som även fortsättningsvis skulle stoppas på grund av bristande skyddsskäl, och det är oklart hur man ska kunna dra gränsen mellan dessa och klimatflyktingar.
Som det är nu ska människor som drabbats av naturkatastrofer få skydd enligt en särskild regel som nästan aldrig tillämpas. Men hur ska man se på flyktingar vars jordar blivit obrukbara när vattennivån sakta höjts? På människor som blir fattigare och fattigare i takt med att deras fiskeområden utfiskas av större företag och båtar från andra länder?
Ett annat problem som kommer att kvarstå är åldersbedömningarna av personer som uppger sig vara under 18 år. Asylrättsaktivister är kritiska till att man använder sig av metoder som röntgen av handleder för att avgöra ungdomars ålder.
– Vänsterpartiet har kritiserat metoder som tandröntgen och liknande eftersom det är integritetskränkande. Men att människor, om deras fall får en rimlig prövning, ändå skulle vara så motiverade att de ljuger om sin ålder ser jag inte som särskilt troligt. Utgångspunkten måste vara att personer är så gamla som de säger. Man måste överhuvudtaget trå på fler uppgifter och handlingar än vad man gör.
Men att Vänster- och Miljöpartiet får bestämma helt själva över invandringspolitiken ser Kalle Larsson som föga troligt. Och även om Socialdemokraterna mot förmodan skulle låta samarbetspartierna ta över frågan inför nästa mandatperiod, ligger förslagen betydligt närmare den nuvarande politiken än de radikala visionerna om öppna gränser.


Inga kommentarer: