Sidor

fredag 18 juni 2010

Av: Björn A. Borg och Erik Helgeson

ETC.se: Ledare

I över tre år har världen kunnat konstatera att 1,5 miljoner palestinier isolerats i det tätbefolkade ghettot Gaza. Med aktivt stöd av den egyptiska regeringen har staten Israel skurit av Gaza-bornas möjligheter att resa, handla och samverka med omvärlden. Den israeliska militärmakten upprätthåller en regim som hindrar införsel av såväl cement och industrimateriel som kryddor och böcker. Svenska Hamnarbetarförbundets palestinska yrkeskollegor har helt förlorat sina försörjningsmöjligheter inom hamn- och stuverinäringen, och arbetslösheten i Gaza uppgår till närmare 80 procent. Efter de förödande israeliska bombanfallen för ett och ett halvt år sedan, har blockaden omöjliggjort all återhämtning och normalisering.

http://www.etc.se/ledare/

Inga kommentarer: