Sidor

lördag 8 maj 2010

Ordet är fritt

Kommunledningen tänker inte med hjärtat


Angående Storan-affären. (Insändarfråga med svar publicerades i onsdagens HN.)

Folkets Hus-föreningens försäljning av fastigheten Storan stoppades av den borgerliga majoriteten i Falkenberg.
Folkets Hus-föreningen frågade om pantbreven på tre miljoner i Storan kunde flyttas över till fastigheten Folkets Hus och svaret blev "Nej, pengarna ska betalas in till kommunen".
Köpeskillingen på 1,8 miljoner plus avbetalning på resterande 1,2 miljoner.
Det skulle i praktiken kosta 1,2 miljoner för säljaren att sälja fastigheten.

DET ÄR MYCKET berömvärt att det finns privatpersoner som är villiga att satsa miljonbelopp på ett kulturhus med ett akut renoveringsbehov på lika mycket eller mer än köpeskillingen.
Falkenbergs kommun har inget akut behov av dessa tre miljoner, pengarna är avskrivna och finns inte upptagna som en fordran i balansräkningen. När pengarna en gång i tiden betalades ut var det meningen att de skulle vara ett bidrag men för att ingen privatperson skulle berika sig på dessa pengar så skrevs ett pantbrev för att kommunen ska få tillbaka pengarna vid en eventuell försäljning under förutsättning att det inte gick att hitta en annan bra lösning för föreningslivet.

DEN NYASTE bygdegården som inrättades var också den som först såldes år 2005. Det var bygdegården i Slöinge. Kommunens pantbrev var på 1,5 miljon men den såldes för en lägre summa. Föreningen upphörde och kommunen fick inte in de sista ca 350 000.
Pengarna blev borta men där var ju inte arbetarrörelsen som var inblandad, så det var okej.

DET VORE bra om vi som kommun kan behandla alla människor, föreningar och företag på samma sätt men så är inte fallet i dag.
Dagens politiska kommunledning tänker bara med plånboken och aldrig med hjärtat.

VID ETT ANNORLUNDA valresultat den 19 september så hoppas jag att köparna fortfarande är intresserade av att köpa fastigheten Storan. Vi socialdemokrater hoppas fortfarande på en positiv lösning.

GERRY NORBERG
Socialdemokrat

Inga kommentarer: