Sidor

måndag 31 maj 2010

Första meningen: De bombade den centrala grönsaksmarknaden i Gaza stad för två timmar sedan.

Ögonen i Gaza - Erik Fosse och Mads Gilbert

Den 27 december 2008 inledde Israel en militäroffensiv i Gaza, som skulle komma att vara i 22 dagar. Kriget slog hårt mot den redan svårt drabbade regionen – mer än 1 400 palestinier dog, flera hundra av dem barn.

De norska läkarna Erik Fosse och Mads Gilbert var två av de få västerlänningar som lyckades ta sig in över den stängda gränsen. De kom för att bistå på al-Shifa-sjukhuset i Gaza stad, men trots sin långa erfarenhet av medicinskt arbete i krigszoner insåg de snart att det inte var som sjukhuspersonal de kunde göra störst nytta. Den främsta uppgiften blev istället att vara en länk till västerländska medier. Deras ögonvittnesskildringar om resultatet av Israels bombningar hade en viktig inverkan på världsopinionen medan kriget pågick.

http://hyllan.blogg.se/2010/march/ogonen-i-gaza-erik-fosse-och-mads-gilbert.html 

Inga kommentarer: