Sidor

lördag 15 maj 2010

Av: Hans Hoff, Jennie Nilsson, Alf Eriksson och Magdalena Streijffert

En ny färdriktning för Halland 

Debatt.

Sverige och Halland har fantastiska möjligheter att få människor och företag att växa. Den borgerliga regeringen har inte tagit tillvara och utvecklat dessa möjligheter. Istället för en politik för fler jobb har regeringen sänkt skatten, urholkat trygghetsförsäkringarna och skurit ner på antalet utbildningsplatser.
I lågkonjunkturen kan vi nu se konsekvenserna. Arbetslösheten har ökat lavinartat och särskilt ungdomar har drabbats oerhört hårt. Arbetslösa och sjuka hänvisas till socialen. Istället för att erbjudas utbildning, praktik eller andra vägar tillbaka till arbetsmarknaden lämnas de arbetssökande i passivitet.

 

Inga kommentarer: