Sidor

tisdag 18 maj 2010

Av: Christer Sandberg

Nu går båten till Gaza 

Skepp till Gaza. Israeliska krigsfartyg har tidigare stoppat hjälpfartyg som försökt gå till Gaza.
Fotograf: SEBASTIAN SCHEINER
 
Debatt.

För tre år sedan inledde Israel den blockad mot Gaza som fortfarande pågår.  En blockad som har lett till att befolkningen där saknar allt; mat, rent vatten, medicin, elektricitet etc.
Det israeliska anfallet på Gaza för drygt ett år sedan förvärrade situationen ytterligare. Sjukhus, skolor, polisstationer, vägar, vatten- och avloppsanläggningar, växthus och jordbruksmark bombades sönder och samman. Tusentals palestinska hem förstördes helt eller delvis och mer än 1 400 personer, varav majoriteten civila kvinnor och barn, dödades.
Sedan kriget har blockaden fortsatt och gjort allt återuppbyggnadsarbete omöjligt. Den katastrof palestinierna i Gaza drabbats av är alltså inget vulkanutbrott, ingen jordbävning eller tsunami. Det är en medveten, utstuderad politik från Israels sida som lett till katastrofsituationen.

Inga kommentarer: