Sidor

torsdag 29 april 2010

Röda Malmö En blogg med underifrånperspektiv

A-kassan måste återställas

Situationen för arbetslösa har försämrats drastiskt under den borgerliga alliansregeringens tid. De horribla villkoren för a-kasse-ersättning gör att bara var tionde av alla arbetslösa når upp till åttio procents ersättning.

Uppemot hälften av de inskrivna vid Arbetsförmedlingen får ingen ersättning alls. För att inte helt urholka värdet och legitimiteten för försäkringen är det dags att höja dagpenningbeloppet, skriver Melker Ödebrink och Harald Petersson på DN-Debatt idag.

http://rodamalmo.blogspot.com/2010/04/kassan-maste-aterstallas.html 

Inga kommentarer: