Sidor

söndag 16 mars 2008

Arbetaren 11/2008


Vad ska göras med "de svaga"?
I högerns värld har vi det tyngande problemet med "de svaga". De som har låg utbildning och låg prestationsförmåga. Vad gör vi med dem? Dessa "svaga" befinner sig ofta utanför arbetsmarknaden och ger således inte något skatteunderlag. Är enbart tärande på välfärdsstatens resurser. Vilket kanske kan botas genom de ökade kraven i arbetslöshetsförsäkringen. Genom att "kraven stärker incitamenten för att söka jobb och ta anställning". Även anställningar som inte finns?
Så det ondskefulla hotet mot "de svaga" som är sjukskrivna. Där den sjuke klassas som frisk och ska tvingas ut i arbete han/hon inte på något sätt har kapacitet att klara. Sjukförsäkringen drar undan sitt stöd och ingen arbetsgivare anställer en sjuk människa. Arbetslöshetskassan bedömer att den sjuke inte står till arbetsmarknadens förfogande. Han kan inte arbeta. Så återstår socialvården, som får stå för utbetalningarna till "förlorarna". Reinfeldts röst ekar: "Det ska löna sig att arbeta".
Jag läser flera dagstidningar och brukar även gå igenom insändarsidorna. Och noterar där den absoluta förtvivlan som sjuka och arbetslösa ger uttryck för. Den "inkomst" de tilldelas räcker inte till vad som kallas livets nödtorft. Och ibland orkar dessa drabbade inte resonera sansat utan tror sig förstå att samhället vill bli av med dem som grupp. Plåga ut dem ur gemenskapen. En del talar öppet om sina tankar på självmord.
Sen finns där också högerns anhängare som i sina insändare fullkomligt sprutar av hat mot sjukskrivna och arbetslösa. Horribla utbrott där de frågar sig "varför skall jag betala för dem som inte vill arbeta? Jag är ju varken sjuk eller arbetslös". (Citat rakt av. Människor tänker och skriver sådant, förmodligen upphetsade av högerpolitikerna.)
Kapitalismen förvandlas nu mer och mer till företagarnas diktatur. Det är dags att lämna ett ekonomiskt system som plågar människor till döds. Dags att planera ett nytt som tar hänsyn till mänskliga värden. Där ingen får betecknas "förlorare". De fascistoida beteckningarna ska bort, de är ondskefulla ord som smittar oss alla.
Resurserna till detta finns. Både i arbetskraft, teknik och vad gäller planetens råvarutillgångar. En sanning som inte får plats i borgerliga ekonomers tankevärld.
Ulla Johansson

Inga kommentarer: