Sidor

fredag 7 juli 2006

Ämne: Från UD PRESSMEDDELANDE

Pressmeddelande
1 juli 2006

Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister Jan Eliasson och biståndsminister Carin Jämtin: Sverige kräver humanitärt tillträde till Gaza
- Livsbetingelserna för civilbefolkningen på Gaza-remsan närmar sig det ohållbara. En humanitär katastrof är nära. Civilbefolkningen drabbas mycket hårt.
- Våld och förstörelse måste upphöra och internationell humanitär rätt måste respekteras. Humanitärt tillträde måste säkerställas så att insatser till skydd för den civila befolkningen kan inledas.
- Utslagningen av elförsörjningen i Gaza får förödande konsekvenser. Stora delar av civilbefolkningen - kvinnor, barn, åldringar och sjuka står utan elektrisk ström. Färskvattenförsörjningen är avbruten. Reningsverk och avloppspumpar är lamslagna med svåra följder för hälsotillståndet för civilbefolkningen. Sjukhusens livsviktiga tekniska utrustning står utan elförsörjning. Reservaggregatens bränsletankar är snart tomma.
- Det medvetna bombandet av civila mål - av central betydelse för civilbefolkningens överlevnad - såsom elförsörjning, färskvattenförsörjning och avloppshantering står i strid mot den internationella humanitära rätten och kan sägas utgöra en form av kollektiv bestraffning av civilbefolkningen.
- Vi känner djup oro för upptrappningen av våldet i Gaza. Den oproportionerligt eskalerande våldsanvändningen måste upphöra. Oskyldiga civila befinner sig i en gisslanliknande situation i ett mycket komplicerat drama.
- Vi uppmanar den palestinska sidan att omgående släppa tillfångatagna israeler och att omgående upphöra med raketbeskjutningen av israeliskt territorium.
- Vi uppmanar Israel att omgående upphöra med beskjutningen och bombningarna av civila mål i Gaza omgående vidta åtgärder för att bidra till och underlätta återinrättandet av livsviktiga funktioner på Gazaremsan såsom elförsörjning, färskvattenförsörjning och avloppshantering.
- Vi uppmanar vidare Israel att omgående ge humanitärt tillträde och att underlätta införsel av livsmedel, drivmedel, mediciner och reservdelar till Gaza för att stoppa en annalkande humanitär katastrof.
- Israel måste omgående släppa de gripna palestinska politikerna eller rättsligt pröva anklagelserna emot dem.

Kontakt:
Kerstin Olsson
Pressekreterare hos Jan Eliasson
070-272 34 06
kerstin.olsson@foreign.ministry.se

Nina Blomberg
Pressekreterare hos Carin Jämtin
070-309 47 87
E-post:
nina.blomberg@foreign.ministry.se

Inga kommentarer: