Sidor

tisdag 27 juni 2006

Synpunkt från Birgitta Elfström

Israel begår krigsbrott på Västbanken och i Gaza

Birgitta Elfström är beslutsfattare på Migrationsverket och medlem i Kungsbacka FN-förening.

Konflikten mellan staten Israel och palestinierna fortsätter. Den s k kvartetten (USA, FN, EU och Ryssland) har nu bestämt att skicka 900 miljoner kronor till det palestinska folket. Det är inte den palestinska regeringen som får biståndet för kvartetten accepterar inte Hamasregeringen som är demokratiskt vald. De anser att Hamas är en terroristorganisation.

Då Israel utför brott mot mänskligheten och krigsbrott är världen tyst. Det finns internationella lagar som reglerar hur en ockupationsmakt skall uppträda mot det ockuperade folket. Israel följer inte dessa lagar. EU inklusive Sverige agerar lamt och tamt. Istället väljer de att skicka lite allmosor till det palestinska folket.

Sverige borde gå i spetsen och kräva att ockupationen skall upphöra, att bosättningarna skall bort, att muren skall rivas, att de palestinska flyktingarna skall återvända eller få kompensation.

I denna konflikt visar Migrationsverkets ledning vassa tänder. Nyligen tog verksledningen ett praxisbildande beslut att ge en person från Västbanken permanent uppehållstillstånd såsom skyddsbehövande med hänvisning bl a till den rådande situationen. Nu hoppas jag att det inom kort kommer ett beslut om Gaza. Där är situationen än värre än på Västbanken.

Det är beklämmande att en så stor och mäktig makt som Israel inte tar sitt ansvar och frånträder ockuperat område och ger det palestinska folket möjlighet att bilda en självständig stat i enlighet med FN-resolutioner.
Israel måste jubla åt att det finns länder som är villiga att ta emot palestinier från de ockuperade områdena. På så sätt kan de ockuperade områdena tömmas på sin befolkning.

Ett gäng kvinnor från Svenska kyrkan och Kvinnor i mission har varit på de ockuperade områdena under två veckor och sett misären. De undrar varför inte Gud hör deras böner.
Kan det vara så att Gud går judarnas ärenden?
BIRGITTA ELFSTRÖM
Synpunkten
POSTADRESS:
"Synpunkten",
Hallands Nyheter,
311 81 Falkenberg.
E-POSTADRESS:

Inga kommentarer: